Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

M 90-025
1991-01-02
1991-03-04
Angeldon
1990-05-16
-
-
89-1540
1990-04-03
-
-
-
-
-
-
mönster
avslag
-
sökande
LM
Ihrman
-
-
-
-
-
-
-