Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 90-044
1990-11-21
1990-11-21
Rörlig glasruta, speciellt för bildörrar
1990-02-14
-
-
8402671-5
-
-
-
-
-
-
-
patent
bifall
-
sökande
Etablissements MESNEL
Awapatent AB
-
-
-
-
-
-
-