Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 90-096
1991-01-10
1992-06-15
Avskrivning av patentansökan enligt 15 § 4 st patentlagen
1990-05-11
-
1991-03-11
8900941-9
-
-
Ej prövningstillstånd
-
-
-
-
patent
avslag
övrigt
sökande
MF
Sedvall Patentbyrå, B.
-
-
-
-
-
-
-