Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 90-142
1990-12-12
-
Anordning för avlägsnande av fasta komponenter ur rökgaser
1990-08-07
-
-
8306254-7
-
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
-
invändare
Generator AB
Wallin, Bo Göran
-
Ahlström Osakeyhtiö
Henningsson, Gunnar
-
-
-
-