Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 90-157
1991-01-11
1991-03-11
Förklaring enl. 72 § patentlagen
1990-09-04
-
-
7500435-8
-
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
övrigt
sökande
IDR Inc
Ahlpatent AB
-
-
-
-
-
-
-