Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 90-158
1990-11-22
1991-01-22
Förklaring enl. 72 § patentlagen
1990-09-06
-
-
83401767.5
-
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
Wood-Creek Company
Brann Patentbyrå AB, Dr. Ludwig
-
-
-
-
-
-
-