Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-140
1990-11-21
1991-03-07
Sätt att åstadkomma mindre utflöde av vatten ur cisterner hos vattenspolande toaletter samt anordning för utförande av förfarandet.
1987-04-16
-
1991-01-21
8306632-4
1987-02-04
-
Ej prövningstillstånd
-
-
-
-
patent
avslag
-
sökande
NL
Engström, Christer
-
-
-
-
-
-
-