Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-144
1990-11-07
1991-01-07
Godshållare
1987-04-01
-
-
8405380-0
-
-
-
-
-
-
-
patent
avslag
övrigt
sökande
Statens Järnvägar
Försvarets civilförvaltning
-
-
-
-
-
-
-