Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-166
1990-11-26
1991-01-28
Patent på "Press för avskiljning av vätska från ett fast ämne".
1987-05-11
-
-
8501916-4
1987-03-11
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
-
sökande
MJN
Barnieske
-
-
-
-
-
-
-