Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-177
1990-12-28
1990-12-28
Anordning för fastspänning av ett verktyg
1987-05-19
-
-
8202293-0
-
-
-
-
-
-
-
patent
bifall
övrigt
sökande
LOFAB-SQUARE, AB
Awapatent AB
-
-
-
-
-
-
-