Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-178
1991-01-03
1991-01-03
Plattvärmeväxlare
1987-05-19
-
-
8205675-5
-
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
ReHeat AB
Stockholms patentbyrå, AB
-
-
-
-
-
-
-