Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-204
1990-12-28
1991-03-02
Patent på luftturbinfussinonsmotorbåt med luftturbin elektroaggregatsystem kombi kyl, till motorbåt samt matskåpskyl
1987-06-05
-
-
8304364-6
-
-
-
-
-
-
-
patent
avskrivet
övrigt
sökande
GL
-
-
-
-
-
-
-
-