Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

85-384
1989-07-05
1993-01-19
Lukthämmande och bakteriedödande absorptionskropp för urin och faeces, vilken innehåller ett vattenlösligt kopparsalt
1985-07-26
-
1989-09-04
80065156-2
1985-05-29
-
-
-
Handläggningsfel, muntlig förhandling, 9 § lagen om patentbesvärsrätten
Blöja, lukthämmande, kopparsalter
9 § lagen om patentbesvärsrätten
patent
bifall
intressant
invändare
Mölnlycke AB
Larfeldt, Helene Bergenstråhle & Lindvall AB
-
AxTrade Care AB
Fagerlin, Heléne Albihns Patentbyrå AB, H.
-
Sedan PBR i dom den 5 juli 1989 avslagit ansökan har Regeringsrätten i beslut den 26 maj 1992 undanröjt domen och visat målet åter för ny behandling pga handläggningsfel. PBR har därefter ånyo avslagit ansökan.
-
-