Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

P 87-243
1990-12-04
1991-02-04
Värmeisolering vid markförlagd dagvattenledning med brunn
1987-07-13
-
-
8405781-9
1987-06-03
-
-
-
-
-
-
patent
bifall
-
invändare
TE
Rolf Axelsson, Kransell & Wennborg AB
-
Uponor AB
Tore Ström, Ström & Gulliksson AB
-
-
-
-