Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 492 av 493 Antal träffar: 12325
P 89-261
8402415-7
1991-01-11
RM
-
Förfarande för byggande av en vägg eller en jordstödvägg av element
M 90-024
88-2094
1991-01-11
Högaverken-Produktion AB
-
1) Flaköverbyggnad för fordon 2) Lucka till flaköverbyggnad för fordon
M 90-045
89-2050
1991-01-11
Play Bac
-
Kortregister
V 90-055
87-01641
1991-01-11
Bröderna Fränninge, AB
-
CLEARFLO
P 90-157
7500435-8
1991-01-11
IDR Inc
-
Förklaring enl. 72 § patentlagen
P 89-174
8500012-3
1991-01-10
PJ
-
Patent på positioneringsdon för linjebundna fordon
P 90-096
8900941-9
1991-01-10
MF
-
Avskrivning av patentansökan enligt 15 § 4 st patentlagen
P 89-117
8604290-0
1991-01-09
Voith GmbH, J.M.
Valmet Paper Machinery Inc.
Patent på förfarande och anordning för dubbelsidig banbeläggning
P 87-178
8205675-5
1991-01-03
ReHeat AB
-
Plattvärmeväxlare
N 90-006
89-2930
1991-01-02
RA
-
Skancke
M 90-025
89-1540
1991-01-02
LM
-
Angeldon
P 86-100
7909319-1
1990-12-28
Firma Jastram-Werke GmbH KG
-
Roderrotor för vattenfarkoster och flytapparater.
P 87-177
8202293-0
1990-12-28
LOFAB-SQUARE, AB
-
Anordning för fastspänning av ett verktyg
P 87-204
8304364-6
1990-12-28
GL
-
Patent på luftturbinfussinonsmotorbåt med luftturbin elektroaggregatsystem kombi kyl, till motorbåt samt matskåpskyl
P 87-359
8104704-5
1990-12-28
Klöckner CRA Patent GmbH
-
Sätt vid gasframställning
P 88-158
8602069-0
1990-12-28
GH
-
Anordning vid lastbärare
P 89-062
7806086-0
1990-12-28
Bioinvest AB
The Regents of the University of California
Plasmid med nukleotidsekvens innehållande en sekvens som kodar för A- eller B-kedjan i insulin och förfarande för dess framställning samt E.coli innehållande plasmioden och förfarande för framställning av E.coli.
M 90-026
88-2998
1990-12-28
KZ
-
Låsbom av rör med fyrkantsprofil
P 89-076
8603434-5
1990-12-20
HS
-
Anordning för separering av fasta partiklar från vätska
V 90-121
89-09770
1990-12-20
Kniven AB
-
Besvär över avskrivning enligt 19 § vml - TANGO
P 87-013
8008750-5
1990-12-18
Colgate-Palmolive Company
-
Patent på tandkrämspreparat
N 90-013
90-1064
1990-12-18
KE
-
Ehrngren
P 86-307
8205631-8
1990-12-12
Energiagazdálkodási Intézet
-
Värmeväxlare, och sätt att framställa den
P 87-047
8008957-6
1990-12-12
The Budd Company
-
Värmare för förvärmning av bränsle med en värmd vätska
P 90-142
8306254-7
1990-12-12
Generator AB
Ahlström Osakeyhtiö
Anordning för avlägsnande av fasta komponenter ur rökgaser