Patentbesvärsrättens avgöranden


Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 493 av 493 Antal träffar: 12325
P 86-174
8105530-3
1990-12-10
LGW
-
Förfarande för att tillvarataga lågvärdig energi
P 86-308
7807928-2
1990-12-10
Escher Wyss AG
-
Centrifugalsikt, speciellt för en skjutcentrifug
P 86-172
7810982-4
1990-12-06
Casco Nobel AB
Dyno Industrier AS
Härdarkomposition för karbamidharts, förfarande för framställning av härdarkompositionen samt användning av denna vid mekanisk blandning med karbamidharts.
P 87-243
8405781-9
1990-12-04
TE
Uponor AB
Värmeisolering vid markförlagd dagvattenledning med brunn
V 90-114
87-07981
1990-12-04
Interherb AB
-
GERIMAX
P 89-271
8700573-2
1990-11-29
OB
-
Anordning vid låsförsedda dörrar
P 86-454
8006232-6
1990-11-27
Försvarets materielverk (ändr. efter beslut 93-07-01 ak)
Etablissement Salgad
Patent på "Ringspår med därtill anpassad expanderbar tätningsring för vingstabiliserad mörsargranat med ogival projektilkropp".
P 87-166
8501916-4
1990-11-26
MJN
-
Patent på "Press för avskiljning av vätska från ett fast ämne".
P 90-161
8504684-5
1990-11-26
Sarlin AB, Oy E.
-
Styrsystem för pumpar
P 90-158
83401767.5
1990-11-22
Wood-Creek Company
-
Förklaring enl. 72 § patentlagen
P 87-140
8306632-4
1990-11-21
NL
-
Sätt att åstadkomma mindre utflöde av vatten ur cisterner hos vattenspolande toaletter samt anordning för utförande av förfarandet.
P 90-044
8402671-5
1990-11-21
Etablissements MESNEL
-
Rörlig glasruta, speciellt för bildörrar
P 86-149
8303851-3
1990-11-19
NCC Bygg AB
-
Patent på "Sätt och utrustning för borrning i berg med låg pallhöjd".
P 90-117
8804397-1
1990-11-19
CATUSAFE, AB
-
Värdekassett, exempelvis för installation i kassaskåp eller liknande
P 86-140
7906632-0
1990-11-16
Hilti AG
-
Patent på "Borr- och mejselhammare med förbränningsmotordrift".
P 87-311
7909546-9
1990-11-16
Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha
Naturin-Werk Becker & Co
Slangfolie till förpackning och till hölje av livsmedel, särskilt korv och ost.
P 87-360
8406229-8
1990-11-14
BR, NO, AW, Bo, ÖT
-
Flyttbart tempereringssystem för infusionslösningar
P 88-261
8205315-8
1990-11-13
Eisen- und Drahtwerk Erlau Aktiengesellschaft
-
Patent på kopplingsanordning för kedjor eller band
P 85-048
7510504-9
1990-11-08
Ugnsbolaget Tabo KB och AGA AB
L'air liquide, Societe anonyme pour l'etude et l'exploitation des procedes Georges Claude
Sätt att värmebehandla kolstål och legerade stål
P 86-398
8002689-1
1990-11-08
GRUPPO LEPETIT S.P.A.
-
Patent på 16-metoxi-16-metyl-prostaglandin E1-derivat
P 87-144
8405380-0
1990-11-07
Statens Järnvägar
-
Godshållare
P 89-111
8605460-8
1990-11-05
Global Security AB
-
Säkerhetsanordning vid behållare, skåp och liknande för förvaring av värdeföremål, penningsmedel och dylikt
P 86-400
8306695-1
1990-11-01
Farex A/S
AO
Tilluftsdon
P 89-224
83301665.2
1990-10-22
Diving Unlimited International Inc.
-
Förklaring enligt 72 § patentlagen (PL)
85-384
80065156-2
1989-07-05
Mölnlycke AB
AxTrade Care AB
Lukthämmande och bakteriedödande absorptionskropp för urin och faeces, vilken innehåller ett vattenlösligt kopparsalt